!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica convoca la Beca Pere Gabarró i Garcia, amb l’objectiu d’oferir un ajut econòmic per realitzar una estada en un Centre Hospitalari de l’estranger, amb el propòsit de desenvolupar una ampliació de coneixements en qualsevol àrea de la Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica.

La beca està adreçada a Metges residents (MIR) en l’especialitat de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica de quart o cinquè any en l’inici del curs acadèmic 
i a Especialistes en Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica de 1r i 2n any, que compleixin els següents requisits:

  • Ser membre de la SCCPRE amb una antiguitat mínima de 2 anys.
  • Assistència al 80% de les sessions del curs de formació continuada de l’any acadèmic en què es presenta la sol·licitud per la beca.
  • Tots els centres de destinació han d’estar acreditats per a la formació de l’especialitat.

La beca s’atorgarà al millor pla de treball d’estada en un Centre Hospitalari de l’estranger. La documentació a presentar és la següent:

  • Memòria detallada de l’activitat objecte del viatge.
  • Documentació que acrediti l’acceptació del sol·licitant al centre de destinació.
  • Autorització de l’estada a l’estranger signada pel responsable docent o cap de servei del centre on treballa.
  • Currículum Vitae

Tots els documents requerits es presentaran a la Secretaria de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (C/Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona). La data límit de presentació de sol·licituds és el dia 10 de maig de 2019.

La dotació econòmica de la beca és de 2.500 €, el 50% de la qual es farà efectiu en el moment de la concessió, i la resta en la presentació en sessió, després de l’estada i el veredicte es farà públic durant la sessió de cloenda del curs, en el mes de juny.

Podeu descarregar tota la informació aquí.