!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

2015

Gairebé la meitat de les dones que s’intervenen de cirurgia estètica s’inventaria un motiu de salut per justificar l’operació

Casi la mitad de las mujeres que se intervienen de cirugía estética se inventaría un motivo de salud para justificar la operación

Impactes

20150714 La Vanguardia

20150715 8tv Normalització estètica

20150715 Estilo de vivir

20150801 Web Ara operacions

20150802 Ara operacions

20150715 8tv Normalització estètica

20150816 Discapnet

20150714 Estar bien

20150714 EuropaPress

20150714 Europa Press

20150714 Heraldo