!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Objectius i Missió

Els objectius i la missió de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica són els següents:

 

 • Aglutinar els professionals mèdics catalans que siguin Especialistes en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica i aquells que estiguin formant-se per a això.
 • Potenciar i dignificar l’Especialitat de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica per tots els mitjans al seu abast.
 • Realitzar divulgació científica relacionada amb l’especialitat, per al públic general
 • Col·laborar amb els organismes públics o privats, competents en la matèria, per establir els requeriments mínims en l’assistència del malalt que precisi tècniques de Cirurgia Plàstica i estètica.
 • Desenvolupar treballs de recerca en l’àmbit de l’Especialitat de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, bé pels seus propis mitjans o bé estimulant les activitats científiques de les institucions assistencials, unitats o serveis de Cirurgia Plàstica i centres de recerca, buscant per a això el finançament adequat.
 • Divulgar entre la classe mèdica els coneixements sobre l’Especialitat de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, sistematitzant els esquemes bàsics per a la seva aplicació pràctica.
 • Estimular les activitats científiques de les institucions assistencials, unitats i serveis de Cirurgia Plàstica i centres de recerca.
 • Facilitar l’ensenyament de l’Especialitat de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica a tots els nivells.
 • Gestionar, fer suport i potenciar les mesures més convenients per al desenvolupament de l’Especialitat de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica en aquelles Institucions que puguin tenir o tinguin alguna relació amb aquesta.
 • Organitzar amb periodicitat congressos i reunions científiques.
 • Vetllar per la professionalitat ètica i formació científica dels seus socis.
 • La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica es reserva el dret de combatre, dins de la legalitat vigent, qualsevol tipus d’activitats o manifestacions que vagin en contra del bon nom de l’especialitat o els seus professionals.