!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE) convoca la Beca Pere Gabarró i Garcia amb l’objectiu d’oferir un ajut econòmic per realitzar una estada en un centre hospitalari de l’estranger, amb el propòsit de desenvolupar una ampliació de coneixements en qualsevol àrea de la Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. Aquesta beca està adreçada a Metges residents (MIR) en l’especialitat de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica de quart o cinquè any en l’inici del curs acadèmic i a Especialistes en Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica de 1r i 2n any, que compleixin els següents requisits:

  • Ser membre de la SCCPRE amb una antiguitat mínima de 2 anys.
  • Assistència al 80 % de les sessions del curs de formació continuada de l’any acadèmic en què es presenta la sol·licitud per a la beca.
  • Tots els centres de destinació han d’estar acreditats per a la formació de l’especialitat.

La beca s’atorgarà al millor pla de treball d’estada en un centre hospitalari de l’estranger. La documentació a presentar és la següent:

  • Memòria detallada de l’activitat objecte del viatge.
  • Documentació que acrediti l’acceptació del sol·licitant al centre de destinació.
  • Autorització de l’estada a l’estranger signada pel responsable docent o cap de servei del centre on treballa.
  • Currículum Vitae.

Tots els documents requerits els podeu enviar a acasanovas@mapa-media.com.

La data límit de presentació de sol·licituds és el dia 15 de març de 2024.

La dotació econòmica de la beca és de 2.500 €, el 50 % de la qual es farà efectiu en el moment de la concessió i la resta, en la presentació en sessió, després de l’estada. El veredicte es farà públic durant el congrés de la SCCPRE amb el títol de ‘Avenços i noves tecnologies en cirurgia corporal’, que tindrà lloc el 23 de març de 2024.