!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

El 24 d’abril, al programa Via 15, una coproducció en què col·laboren 15 televisions locals de la regió metropolitana, es va parlar de la pressió estètica i es va demanar l’opinió de Xènia Garrigós, tresorera de la SCCPRE, qui explica que ara cada vegada la gent es cuida més i en edats més primerenques. Podeu veure-ho al següent enllaç, a partir del minut 15: https://beteve.cat/via-15/pressio-estetica/